Castellano Valenciano

JO TAMBÉ ALIMENTE EL MONSTRE QUAN …

  • Passe de la informació sobre la desigualtat
  • No em compromet amb iniciatives solidàries
  • Vote a opcions polítiques no compromeses amb l'eradicació de la pobresa
  • Faig un consum innecessari i/o irresponsable
  • Contribuïsc al manteniment de l'economia submergida